Добре дошли в изумителния свят на микроорганизма
Pythium oligandrum

УМНАТА ГЪБИЧКА Pythium oligandrum (Питиум олигандрум)

е микроскопичен гъбичен организъм от семейство SAR (Stramenopila, Alveolata, Rhizaria), което представлява кръстоска между гъби и водорасли. P. oligandrum е описан за първи път през 1930 година от американския учен Чарлс Дрешлер, който открива, че гъбата е специфичен хищник, атакуващ само други гъбички. През 1965 година микроорганизмът е бил изолиран от почвата от чешкия учен Даша Весели по време на изследване за потенциалната му употреба в растителната защита.

P. oligandrum е агресивен микопаразит към други гъбички. Той консумира другите микроскопични гъбички, присъстващи в околната среда за поддържане на собствения си живот и оцеляване. По време на жизненият си цикъл P. oligandrum произвежда подвижни зооспори, които активно търсят паразитни гъбички – причинители на инфекции. P. oligandrum не е специфично ориентиран към гъбичките, които консумира. Тази липса на специфичен гостоприемник го превръща в полезно средство за биологичен контрол на гъбични и дрождови инфекции.

При активния си микопаразитизъм P. oligandrum произвежда около 200 различни ензима, улесняващи проникването на хифите му в гъбичните микроорганизми. Тези ензими образуват среда, която забавя и дори спира растежа на бактериите и по този начин създават бактериостатичен ефект.

Когато всички хранителни източници се изчерпят P. oligandrum образува характерни бодливи ооспори и напуска тялото на животното заедно с израстващата кожа, козина или нокти, тъй като не може да оцелее в човешкото или животинското тяло, нито да се храни от тях. Следва възстановяване на нормалната микрофлора на кожата, козината и другите кожни придатъци като копита и нокти.

Проучвания, включващи лабораторни тестове, наблюдения, оценки и практически тестове върху пациенти в различни болници, клиники и дерматологични отделения под наблюдението на ветеринарни лекари и микробиолози, показват, че P. oligandrum дава изявени положителни резултати. Също така е доказано, че не са регистрирани странични ефекти при използването на P. oligandrum дори при млади, стари и имунодефицитни животни.

Видео – Pythium oligandrum в действие