За нас

pythium-bg.com

Фирма Пест Контрол Продукти ЕООД

е създадена през 2006 година с основен предмет на дейност внос и дистрибуция на биоциди и продукти за борба с битови вредители, както и с технически средства за прилагането им.

От 2017 година, дружеството е дистрибутор на продуктите на Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o. BARD е чешка компания, създадена с цел проучване, развитие и производство на продукти, съдържащи Pythium oligandrum и предназначени за употреба в хуманната и ветеринарна практика, поддръжката на сгради и в селското стопанство. През 2010 година компанията получава патент за употребата на Pythium oligandrum.

Нейните продукти се базират на микробиологичните свойства на организъма Pythium oligandrum, който подтиска развитието на гъбични и много бактериални патогени. Компанията произвежда продукти за употреба в хуманната практика, като се фокусира върху гама за поддържане на човешката кожа, крака, ръце, устна кухина, интимни дамски продукти и третиране на незарастващи рани. При животните, фокусът е предимно върху гъбичните инфекции на кожа, козина, нокти и копита.

BARD подкрепя идеята за устойчиво развитие, така както е дефинирана от Римския Клуб и Европейския Парламент и в момента е един от водещите производители на биологични продукти, подтискащи гъбични, бактериални и други симптоми, които обикновено влошават здравето на хората и животните.

BARD е нарекла механизма на действие и е регистрирала като търговска марка наименованието УМНАТА ГЪБИЧКА, заради начина на действие на микроорганизъма Pythium oligandrum, който не произвежда антибиотици, а е способен да различи гъбните патогени от останалите организми и атакува само тях, без да причинява вредни странични ефекти. Философията на компанията е екологичен път към здраве, без вредни последици.